ICA-principes


De fundamenten van het coöperatieve gedachtegoed

Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten die je ook terugvindt in de definitie van een coöperatie volgens de Internationale Coöperatieve Alliantie, de overkoepelende internationale organisatie van de coöperatieve beweging:
"... een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren" (ICA-definitie).

De fundamenten vertaald naar 7 coöperatieve principes

Deze drie kerngedachtes weerspiegelen de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken, formuleerde de Internationale Coöperatieve Alliantie zeven coöperatieve principes.
Wereldwijd, en in toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen de 7 ICA-principes het richtsnoer van het handelen van coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel. Gegroeid uit jarenlange goede coöperatieve praktijken vormen ze het DNA van de coöperatie. Maar aangezien coöperaties levende organismen zijn die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke context, is het logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving.

De zeven ICA-principes zijn:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Zet zelf je koers uit met het ICA-kompas

Om dat ook praktisch aan te pakken, reiken we je een e-learning instrument aan: het ICA-kompas.

Dit maakt de zeven principes concreet. Op zoek naar inspiratie of reflectie? Benieuwd welke meerwaarde die principes voor jouw onderneming kunnen betekenen? Neem de proef op de som!

Lees meer over de coöperatieve principes en hoe je het ICA-kompas kunt gebruiken op de Coopkracht-website en in deze brochure.
Registreer je vandaag nog en start je eigen leerproces op www.icakompas.be.

 

 

De brochure 'Winst voor iedereen, coöperatief ondernemen in de praktijk' uitgegeven ter gelegenheid van het coöperatief event op 19 juni 2012, werd in 2014 vernieuwd en heruitgegeven door Coopkracht onder de naam 'Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving. De coöperatieve principes en het ICA-kompas'.

Je kan deze brochure hier lezen of downloaden.

Het ICA-kompas werd gedurende 2013/2014 ontwikkeld onder leiding van Coopkracht, het overlegplatform voor coöperaties in Vlaanderen, in samenwerking met de vele coöperaties in Vlaanderen, de coöperatieve dienstverleners Coopburo (www.coopburo.be) en Febecoop Adviesbureau (www.febecoopadvies.be).
De ontwikkeling van het ICA-kompas gebeurde met de financiële steun van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie.