Juridische structuur


Als je kiest voor de coöperatieve vennootschap dan heeft dat juridische implicaties. Er zijn immers een aantal wetten die een en ander regelen.

In dit deel van de site gaan we eerst in op de verschillende wettelijke vormen van coöperatieve vennootschappen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de meest gebruikte vorm: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba).

Een coöperatieve vennootschap kan erkend worden door de Nationale Raad voor de Coöperatie. In een tweede deeltje vind je de voorwaarden voor erkenning zijn en de voordelen die daarmee verbonden zijn.

Vervolgens hebben we het over de statuten. Die zijn (uiteraard) ontzettend belangrijk, want ze vormen de fundamenten van de vennootschap.

Omdat niet alles in de statuten bepaald kan worden – of omdat dit zelfs niet wenselijk is – maken vennootschappen gebruik van aparte overeenkomsten met werknemers, vennoten of bestuurders. Daarover hebben we het in het vierde deel.

Tot slot vind je in het vijfde deel heel wat praktische hulpjes: een reeks modellen van documenten die je nodig hebt bij het bestuur van een coöperatieve vennootschap.