Nieuws
Testimonial

Bronnen


Publicaties

 • Sybille Mertens, Peter Bosmans en Carol Van de Maele, Coöperatief ondernemerschap. De spots op een economie met een menselijk gelaat, Nationale Raad voor de Coöperatie, 2006, 48 p.
 • Peter Bosmans en Delphine D'Hulstere, De oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Febecoop Adviesbureau, Brussel, s.d., 96 p.
 • CoopConsult, Startersgids: licht op groen voor coöperaties, CoopConsult, Antwerpen, 2010, 58 p.
 • Coopkrant nr 1. Deugdelijk bestuur in de coöperaties, Coopkracht, s.l., s.d., 16 p.
 • Caroline Gijselinckx, Astrid Coates & Pauline Deneffe, Coöperatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 2011, 250 p.
 • CoopDIRECT 09.02, Discussienota van het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen, Aan de slag met vorming voor startende coöperaties.
 • W. Van Opstal, C. Gijselinckx & P. Develtere (red.), Coöperatief ondernemen in België: theorie en praktijk, Leuven, Acco, 2008, 185p.
 • M. Vanhove, Samen werken aan de toekomst. De kracht van coöperaties, Cera, 2003, 77 p.
 • C. Gijselinckx & W. Van Opstal, Coöperatief verantwoord ondernemen, e-note 5 van het Cera Steunpunt Coöperatief Ondernemen, Leuven, HIVA-K.U.LEUVEN/Cera, 2008.
 • J. Lievens, Grondig vennootschapsrecht Ehsal, Centrum Postuniversitaire studies, Brussel, 2004, 576 p.
 • NRC, Verslag van de informatievoormiddag over de Europese Coöperatieve Vennootschap, 19 februari 2008, 34 p.: http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/ecs_report.jsp
 • Leiden of Lijden? Tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Een praktijkgericht handboek. Procura-Reeks 8, Procura vzw i.s.m. Hefboom, Garant, Antwerpen/Apeldoorn.
 • OBS 357, Principles of Cooperative Management, Course outline, The Open University of Tanzania, Faculty of Business Management. http://www.out.ac.tz/current/course%20outlines/FBM/OBS357.pdf
 • How to start a cooperative, Rural business / cooperative service: Cooperative information, report 7, http://www.rurdev.usda.gov/RBS/pub/cir7/cir7.pdf

Websites

Ervaringsbronnen

Het Coopkrachtoverleg. Coopkracht is een overlegplatform voor ondernemingen en organisaties met coöperatief oogmerk en reeds vele jaren actief in het coöperatief ondernemerschap.
De persoonlijke inbreng van de vier redactieleden, elk lid van en werkzaam in een coöperatieve structuur: Relinde Baeten (Ecopower cvba), Peter Bosmans (Febecoop Adviesbureau), Lieve Jacobs (Coopburo/Cera) en Wim Trommelmans (Magelaan cvba).

Andere sites

Voor starters

www.agentschapondernemen.be

Startersservice:

Erkende ondernemingsloketten:


Top