Contact


Deze website wordt samengesteld en onderhouden door een redactie die uit leden van verschillende coöperatieve bedrijven en adviesbureaus voor coöperaties bestaat. De redactie heeft geen eigen secretariaat, noch personeel dat voor de opvolging van de site instaat.

Met specifieke vragen kan u dan ook niet bij de redactie terecht. U richt zich best tot een adviesbureau of een juridisch expert zoals een advocaat, notaris of accountant.

Ter informatie hieronder de coördinaten van enkele adviesbureaus:

Febecoop adviesbureau Vlaanderen vzw

Adres: Hoogstraat 28, 1000 Brussel, 02 500 53 12, www.febecoop.be
Contactpersoon: Peter Bosmans

Coopburo

Adres: Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven, 016 27 96 88, www.coopburo.be
Contactpersoon: Lieve Jacobs

Coopkracht

Adres: Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem, 03 294 16 70, www.coopkracht.org
Contactpersoon: Ines Rothmann

Hefboom

Adres: Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, www.hefboom.be

 

Als u in deze site onjuistheden, fouten of onvolledigheden opmerkt, dan appreciëren wij het zeer dat u ons hiervan via mail op de hoogte brengt: redactie@cooperatiefvlaanderen.be. Met dank bij voorbaat.

Deze website kwam tot stand met de steun van Cera en van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.